Anpassade kurser

Skräddarsydd kompetensinsats
Vår uppgift är att serva små och stora företag och organisationer med snabba och verkningsfulla insatser av kompetensutveckling. Ibland kan det räcka med en öppen kurs men i andra sammanhang krävs en skräddarsydd kompetensinsats.

Vi erbjuder er anpassade utbildningar för att ni ska få ett innehåll som väl stämmer överens med era utbildningsbehov och mål.

Omfattning
Vi går tillsammans igenom syfte och mål med utbildningen samt deltagarnas förkunskaper. Därefter tar våra utbildare fram en kursplan som är skräddarsydd för era behov. Vi anpassar både kurstillfällen och kurslokaler efter era önskemål.

Vår mål
Vi förutsätter att alla kursdeltagare har olika erfarenheter och olika kunskapsnivåer. Därför har vi byggt vår metod och pedagogik på ett enkelt men tydligt sätt:

Vi ska anpassa undervisningen
till varje kursdeltagares kunskapsnivå och behov.

Referens
Sveaskog Förvaltnings AB Bergslagen, önskade uppdatera sina  anställda i företagets ekonomi. Detta ledde till en skräddarsydd tvådagarskurs ”Företaget Ekonomi - För Alla”. Kursen genomfördes vid 12 tillfällen i Tällberg, på Färna Herrgård och Barken Konferens för sammanlagt 150 medarbetare.

”Kurserna har varit mycket värdefulla och det ska bli spännande att se hur den ekonomiska medvetenheten ökar i organisationen”
Krister Söderberg, stabscontroler.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av hur vi kan anpassa ett kurspaket för ditt företag!

Välkommen!

Affärskonsult Erik Bredmar AB Utbildning & Affärsrådgivning • E-post: erik@bredmar.se • Mobil: 070 - 680 11 38 • Webdesign: www.fickla.se